TIN TỨC

Bước 1: Đang nhập web

https://xalogame.com/

Bước 2: Anh hùng vào Nạp Thẻ đổi lấy Xu

https://xalogame.com/nap-the

Bước 3: Anh Hùng vào Gói Vật Phẩm để mua gói vậy phẩm Kim Cương tùy chọn

https://xalogame.com/goi-vat-pham


TIN LIÊN QUAN